Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Andrzej Wajda

Andrzej Wajda - galeria

 
zwiń

  • 1926. 03. 06
    Data urodzenia
    Suwałki
  • 1953
    Wykształcenie - rok ukończenia studiów
    Wydział Reżyserii PWSF w Łodzi; dyplom 1960
  • 1959
    Odznaczenie
    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • 1959
    Debiut teatralny
    reżyserski; "Kapelusz pełen deszczu" Michaela Vincente Gazzo w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku
  • 1969
    Nagroda
    Komitetu ds. Radia i Telewizji za twórczość radiową i telewizyjną za rok 1968
  • 1971
    Nagroda
    Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną, I stopnia za twórczość reżyserską w ostatnim okresie
  • 1972
    Nagroda
    medal XVII MFF w Valladolid za całokształt twórczości
  • 1972
    Nagroda
    za całokształt twórczości na MFF w Valladolid
  • 1974
    Nagroda
    Nagroda Państwowa I stopnia
  • 1975
    Nagroda
    tygodnika "Kultura" za rok 1974; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii filmowej i teatralnej
  • 1975
    Nagroda
    nagroda za reżyserię spektaklu "Sprawa Dantona" w Teatrze Powszechnym w Warszawie na XV Kaliskich Spotkaniach Teatralnych
  • 1975
    Nagroda
    nagroda za reżyserię spektaklu "Sprawa Dantona" w Teatrze Powszechnym w Warszawie na I Opolskich Spotkaniach Teatralnych
  • 1975
    Odznaczenie
    Order Sztandaru Pracy II klasy z okazji 30-lecia kinematografii w Polsce Ludowej
  • 1976
    Nagroda
    Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji zespołowa za spektakl teatru tv "Pogarda"
  • 1976
    Nagroda
    Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury za granicą
  • 1976
    Nagroda
    nagroda za reżyserię spektaklu "Gdy rozum śpi..." w Teatrze na Woli w Warszawie na XVI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych
  • 1977
    Nagroda
    "Złote Grono" na IX Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za "pogłębianie i wzbogacanie moralnego aspektu układu człowiek-historia w nawiązaniu do najświetniejszych tradycji sztuki polskiej"
  • 1977
    Nagroda
    "Don Kichot", Nagroda Polskiej Federacji DKF-ów "Don Kichot" na IX Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za "całokształt twórczości reprezentującej powszechnie uznawane wysokie wartości ideowe, moralne i artystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem filmu "Człowiek z marmuru", będącego w kinie Andrzeja Wajdy konsekwentną - zdaniem jury - kontynuacją wzorca bohatera romantycznego, ukazanego na tle doświadczeń naszego społeczeństwa"
  • 1977
    Nagroda
    nagroda za reżyserię spektaklu "Noc listopadowa" w Starym Teatrze w Krakowie na III Opolskich Spotkaniach Teatralnych
  • 1978
    Nagroda
    Premio David di Donatello
  • 1979
    Nagroda
    za całokształt twórczości na MFF w La Rochelle
  • 1979
    Nagroda
    nagroda za inscenizację spektaklu "Z biegiem lat, z biegiem dni..." w Starym Teatrze w Krakowie na V Opolskich Spotkaniach Teatralnych
  • 1979
    Odznaczenie
    Order Cyryla i Metodego w uznaniu zasług dla rozwoju polsko-bułgarskiej współpracy kulturalnej
  • 1980
    Nagroda
    Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji I stopnia za szczególnie cenną twórczość i współpracę artystyczną z TVP
  • 1980
    Nagroda
    Specjalne "Złote Grono" na XII LLF w Łagowie za odkrywanie nowych talentów aktorskich i konsekwentne stwarzanie im szans artystycznego rozwoju
  • 1980
    Nagroda
    nagroda za reżyserię spektaklu "Emigranci" w Starym Teatrze w Krakowie na Festiwalu Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili we Florencji i Turynie
  • 1981
    doktorat honoris causa American University w Waszyngtonie (17. 10)
  • 1982
    Nagroda
    "Cezar" za całokształt twórczości (luty)
  • 1982
    Nagroda
    Fundacji Onassisa "za pracę na rzecz praw ludzkich i godności" (4 listopada)
  • 1982
    Odznaczenie
    Krzyż Oficerski Legii Honorowej
  • 1985
    Nagroda
    im. Gottfrieda Herdera (Austria) za wkład w zacieśnianie stosunków kulturalnych z narodami wschodniej i południowej Europy
  • 1987
    Nagroda
    im. Luigiego Pirandella za twórczość i działanie w dziedzinie teatru
  • 1987
    Nagroda
    nagroda Kyoto przyznawana przez Japońską Fundację Inamori za działalność na rzecz rozwoju nauki, techniki i myśli ludzkiej
  • 1989
    doctorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (13.04)
  • 1990
    Nagroda
    Felix - Europejska Nagroda Filmowa za całokształt twórczości
  • 1995
    Odznaczenie
    Srebrny Medal "Cracoviae Merenti - Zasłużeni dla Krakowa"; wspólnie z Krystyną Zachwatowicz (26.04)
  • 1995
    Odznaczenie
    Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą przyznane przez Cesarza Japonii (4.06)
  • 1997
    został członkiem francuskiej Akademii Sztuk Pięknych na miejsce zmarłego Federico Felliniego
  • 1998
    Nagroda
    "Złoty Lew" za całokształt twórczości na festiwalu w Wenecji (3.09)
  • 1998
    Nagroda
    nagroda telewizji "Polonia" za sławienie Polski i polskości na świecie
  • 1998
    Nagroda
    Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie filmu; przekazał ją na Fundusz Stypendialny PWST w Krakowie
  • 1998
    Honorowe Obywatelstwo miasta Łodzi
  • 1998
    16 października na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto gwiazdę Wajdy w Alei Gwiazd (w okolicach Hotelu Grand i kina "Polonia"
  • 1999
    Nagroda
    Kryształowy Irys za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Brukseli (21.01)
  • 1999
    Nagroda
    Nagroda Wolności przyznana po raz pierwszy na Freedom Film Festival w Berlinie (14.02)
  • 1999
    Nagroda
    nominacja do Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii: Nagroda za osiągnięcia życia (24.05)
  • 1999
    Honorowe Obywatelstwo miasta Krakowa (wręczone 2 kwietnia 2000)
  • 2000
    Nagroda
    tytuł "Małopolanina roku 1999" przyznawane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
  • 2000
    Nagroda
    Wielka Nagroda Fundacji Kultury za rok 1999 (3.02); za film "Pan Tadeusz" i spektakl teatru tv "Bigda idzie"
  • 2000
    Nagroda
    "SuperWiktor '99" za całokształt twórczości (5.02)
  • 2000
    Nagroda
    tytuł "Człowiek Życia '99" przyznany przez dziennik "Życie"
  • 2000
    Nagroda
    Polska Nagroda Filmowa "Orzeł" w kategorii: Nagroda za Osiągnięcia Życia; za rok 1999 (10.04; nagroda została ogłoszona 6.04)
  • 2000
    Nagroda
    "Złota Żaba" dla duetu reżyser-operator; wspólnie z Witoldem Sobocińskim na 8 Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" w Łodzi (2.12)
  • 2000
    Odznaczenie
    medal "Cztery Wieki Stołeczności Warszawy" (21.04)
  • 2000
    doctorat honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2.06)
  • 2000
    honorowe obywatelstwo Gdyni (20.09)
  • 2000
    honorowe obywatelstwo Suwałk (rodzinne miasto Wajdy) (25.10)
  • 2000. 03. 26
    Nagroda
    "Oscar" za całokształt twórczości
  • 2000. 10. 27
    tytuł Doctora Honoris Causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi
  • 2001
    Nagroda
    nagroda Fundacji "Pangea" w Pradze za "wysiłek dla naprawy spraw człowieczych" (1.04)
  • 2001
    Odznaczenie
    Komandoria Legii Honorowej Republiki Francuskiej (najwyższe odznaczenie francuskie); 21.06
  • 2001
    Odznaczenie
    Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (19.09)
  • 2001
    tytuł Doctora Honoris Causa Akademii Filmowej (GITIS) w Moskwie (15.05)
  • 2001
    honorowe obywatelstwo Radomia (9.06)
  • 2002
    Nagroda
    statuetka "Gwiazda Telewizji Polskiej" wręczona z okazji 50-lecia TVP "za filmy telewizyjne i spektakle teatru telewizji" (26.10)
  • 2002
    tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego (24.05)
  • 2003
    tytuł Doctora Honoris Causa moskiewskiego WGiK-u
  • 2005
    Nagroda
    Nagroda Specjalna "Platynowe Lwy" na 30. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
  • 2005
    Odznaczenie
    medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury
  • 2005
    Odznaczenie
    Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (14.12)
  • 2005
    tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia "w zakresie sztuki filmowej i teatralnej, pogłębioną refleksję nad historią i człowiekiem oraz za nieustanne odnawianie znaczeń" (21.03)
  • 2005
    tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego (25.05)
  • 2006
    Nagroda
    "Złoty Niedźwiedź" na 56. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za całokształt twórczości
  • 2006
    Nagroda
    Nagroda Specjalna im. Jana Szczepanika za"wielki wkład w rozwój kinematografii polskiej" na XX Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej
  • 2006
    Nagroda
    "Złota Kamera" za całokształt twórczości na XIV Festiwalu "Art Film" w Trenczianskich Teplicach
  • 2006
    Nagroda
    Nagroda Neptuna przyznana przez prezydenta miasta Gdańska, wręczona podczas 11. Festiwalu Gwiazd
  • 2006
    Odznaczenie
    Krzyż Średni z Gwiazdą Orderu Republiki Węgierskiej
  • 2006
    List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczony 12 kwietnia
  • 2007
    Nagroda
    Nagroda Specjalna - statuetka "Turysty" - za "całokształt pracy twórczej oraz ogrom zasług dla promowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie" na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku
  • 2007
    Nagroda
    Nagroda im. Czesława Miłosza przyznana przez Ambasadę USA w Polsce za "umacnianie porozumienia między Polską a USA"
  • 2007
    Nagroda
    Nagroda Specjalna "Honorowa Kamera Dawida" "w podziękowaniu za jego dotychczasową twórczość i mistrzowskie spojrzenie, które stało się fundamentem polskiej i światowej kinematografii" na 5. Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej
  • 2007
    Odznaczenie
    Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
  • 2008
    Nagroda
    Nagroda za całokształt twórczości na Batumi International Art-House Film Festival
  • 2008
    Nagroda
    Nagroda Specjalna "Kreator Kultury" przyznawana przez redakcję tygodnika "Polityka"
  • 2008
    Nagroda
    tytuł "Człowieka Roku Gazety Wyborczej"
  • 2008
    Nagroda
    Nagroda Specjalna za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sewilli
  • 2008
    Nagroda
    "Bałtycka Gwiazda" za zasługi w umacnianiu kontaktów i więzi kulturalnych państw regionu Morza Bałtyckiego przyznawana w Rosji
  • 2008
    Odznaczenie
    Order Jarosława Mądrego przyznany przez prezydenta Ukrainy
  • 2008
    Odznaczenie
    Krzyż Ziemi Maryjnej przyznany przez Prezydenta Estonii
  • 2009
    Nagroda
    Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą z Zabrzu
  • 2009
    Odznaczenie
    Order Sztuki i Literatury w randze Komandora Republiki Francji
  • 2009
    honorowe obywatelstwo Opola (11.11)
  • 2010
    Nagroda
    Nagroda Filmowa "Złota Fala" przyznana przez katalońskie Stowarzyszenia CinemaNet za całokształt twórczości w XIV edycji Nagród Filmowych "Rodzina"
  • 2010
    Odznaczenie
    Order Przyjaźni przyznany przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej za "wielki wkład w rozwój rosyjsko-polskich stosunków w sferze kultury"
  • 2010
    Odznaczenie
    Order Chorwackiej Jutrzenki za szczególne zasługi w dziedzinie kultury
  • 2010
    doctorat honoris causa Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych
  • 2011
    Nagroda
    Nagroda za Całokształt Twórczości dla Polskiego Reżysera na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Plus Camerimage" w Bydgoszczy
  • 2011
    Odznaczenie
    Order Orła Białego w uznaniu "znamienitych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej, za promowanie polskiej sztuki filmowej w świecie"
  • 2012
    Nagroda
    Specjalna "Złota Kaczka" za całokształt twórczości przyznawana przez redakcję miesięcznika "Film"
  • 2012
    Nagroda
    "Platynowe Koziołki" na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza "Ale Kino!" w Poznaniu
  • 2013
    Nagroda
    Nagroda "Persol" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
  • 2013
    Nagroda
    Nagroda Honorowa "Superbrands" za "budowanie marki Polski w kraju i za granicą"
  • 2013
    Nagroda
    Nagroda Specjalna "Skrzydła" za osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej odniesione poza Polską oraz promocję Polski w świecie na 25. Festiwalu Filmów Polskich w Ameryce w Chicago
  • 2014
    Nagroda
    "SuperGwarancja Kultury" za "odwagę w artystycznym zmierzeniu się z legendą Lecha Wałęsy w filmie „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, za mistrzowskie połączenie zdjęć archiwalnych ze scenami fabularnymi. Za ciągłe poszukiwania artystyczne, za otwartość na nowy język filmowy, za dzieła pomagające zrozumieć naszą historię, które jednocześnie współtworzą narodowe mity"
  • 2014
    Nagroda
    Nagroda za całokształt twórczości na 33. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Stambule
  • 2014
    Nagroda
    Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC)
  • 2014
    tytuł "Wybitnego Polaka" przyznany przez Kapitułę Konkursu "Teraz Polska"

Reżyser filmowy i teatralny, także scenarzysta i scenograf.
Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Suwałkach, a następnie w Radomiu, dokąd został przeniesiony jego ojciec, zawodowy oficer Wojska Polskiego. Lata wojny spędził w Radomiu, gdzie uczęszczał na tajne komplety i krótko uczył się w prywatnej szkole malarskiej, pracując jednocześnie na kolei jako magazynier, tragarz, bednarz, ślusarz i kreślarz w biurze kolejowym. Studiował malarstwo na ASP w Krakowie (1946-50), następnie reżyserię w PWSF w Łodzi.
W 1972-83 kierownik Zespołu Filmowego "X", 1978-83 prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, później jego honorowy przewodniczący. W latach 1978-81 przewodniczący Polskiej Federacji DKF, zaś od roku 1981 jej honorowy przewodniczący. Od 1977 honorowy członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Od 1989 roku członek Komitetu Kinematografii. Założyciel działającej od 2002 w Warszawie Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.
W marcu 1982 otrzymał nominację na honorowego członka Brytyjskiej Akademii Filmu i Telewizji (BAFTA). Także członek Europejskiej Akademii Filmowej.
Jako reżyser teatralny szczególnie mocno związany był z krakowskim Starym Teatrem. W latach 1989-90 kierował warszawskim Teatrem Powszechnym.
Był inicjatorem powstania i fundatorem (za otrzymaną w 1987 nagrodę Kyoto) Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie otwartego w 1994.
W 1988 został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, gdzie przewodniczył komisji do spraw kultury i środków przekazu. W latach 1989-91senator RP.
Ojciec aktorki i asystentki reżysera Karoliny Wajdy.

Filmografia i spektakle
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

Varia
schowaj

  • 2013
    Cytat filmowy: CZŁOWIEK Z ŻELAZA - Reżyseria
  • 2005
    CZŁOWIEK Z NADZIEI w SOLIDARNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ...
    Cytat filmowy: CZŁOWIEK Z ŻELAZA - Reżyseria
  • 1994
    ASYSTENTURA (3) w 25 (K)LATEK
    Cytat filmowy: WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ - Reżyseria
  • 1994
    Cytat filmowy: CZŁOWIEK Z ŻELAZA - Reżyseria
  • 1989
    Cytat filmowy: LOTNA - Reżyseria
  • 1987
    1972 - 1973 (2) w DORASTANIE
    Cytat filmowy: WESELE - Reżyseria
  • 1987
    Cytat filmowy: ZIEMIA OBIECANA - Reżyseria
  • 1979
    Spektakl teatralny: BIESY - Reżyseria
  • 1978
    Cytat filmowy: POPIOŁY - Reżyseria
  • 1969
    Cytat filmowy: AMOUR A 20 ANS, L' - Reżyseria , Cytat filmowy: POKOLENIE - Reżyseria , Cytat filmowy: POPIÓŁ I DIAMENT - Reżyseria

Nagrody indywidualne
schowaj

  • 2013
    Chicago (Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce) Nagroda Publiczności
  • 2013
    Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Złoty Bilet
  • 2011
    Kielce (Festiwal Form Dokumentalnych "Nurt") Nagroda Specjalna Dyrektora Artystycznego "Nurt" Krzysztofa Miklaszewskiego za "prawdziwą artystyczną lojalność wobec swoich najbliższych współpracowników i za budujący przykład zrozumienia zespołowej natury sztuki filmowej"
  • 2010
    Slnko v Sieti, Słowacka Nagroda Filmowa nominacja w kategorii: najlepszy film zagraniczny
  • 2010
    Moskwa (Festiwal Filmów Polskich "Wisła") Nagroda Specjalna za "mistrzostwo artystyczne i siłę ducha"
  • 2010
    Moskwa (Festiwal Filmów Polskich "Wisła") Nagroda Specjalna za "mistrzostwo artystyczne i siłę ducha"
  • 2009
    Europejska Nagroda Filmowa (dawniej "Felix") Nagroda FIPRESCI
  • 2009
    Berlin (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda im. Alfreda Bauera
  • 2008
    Waszyngton (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda Publiczności
  • 2008
    Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej) nominacja w kategorii: najlepszy film nieanglojęzyczny
  • 2008
    Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nagroda w kategorii: Najlepszy film za rok 2007
  • 2008
    Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja w kategorii: najlepsza reżyseria
  • 2008
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Bursztynowe Lwy dla filmu, który odniósł w kinach największy sukces frekwencyjny w okresie: wrzesień 2007 - sierpień 2008
  • 2008
    Denver (MFF) Nagroda Publiczności
  • 2007
    Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") "Złota Kaczka" 50-lecia dla sceny Poloneza w kategorii: Najlepszy taniec
  • 2007
    Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") "Złota Kaczka" 50-lecia w kategorii: Najlepszy film
  • 2007
    Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Diamentowy Bilet
  • 2006
    Houston (WorldFest Independent Film Festival) Platinum Award w kategorii: INDEPENDENT THEATRICAL FEATURE FILMS & VIDEOS: Historical / Period Piece
  • 2003
    Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja w kategorii: najlepsza reżyseria
  • 2003
    Lubomierz (Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych) Brązowy Granat
  • 2002
    Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Złoty Bilet za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu oglądalności (ok. 2 mln widzów)
  • 2001
    Sopot (Krajowy Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru TV "Dwa Teatry") Grand Prix nagroda za adaptację i reżyserię spektaklu
  • 2000
    Złota Taśma (Nagroda Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP) w kategorii: film polski za rok 1999; ex aequo z filmem "Dług" (przyznane 25.01; wręczone 20.04)
  • 2000
    Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja w kategorii: najlepsza reżyseria; za rok 1999
  • 2000
    Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja w kategorii: najlepszy film; za rok 1999
  • 2000
    Orzeł (Polska Nagroda Filmowa) Nominacja w kategorii: najlepszy scenariusz; za rok 1999
  • 2000
    Opole (Opolskie Konfrontacje Teatralne) nagroda honorowa za najlepszą realizację klasyki polskiej w teatrze telewizji
  • 2000
    Nagroda im. Konrada Swinarskiego (przyznawana przez redakcję "Teatru")
  • 2000
    Nagroda Wielkiej Fundacji Kultury Polskiej nagroda za reżyserię
  • 1999
    Koniec wieku - ankieta "Polityki" 4 miejsce w ankiecie "Najciekawsze filmy polskie XX wieku"
  • 1999
    Koniec wieku - ankieta "Polityki" 7 miejsce w ankiecie "Najciekawsze filmy polskie XX wieku"
  • 1999
    Koniec wieku - ankieta "Polityki" 9 miejsce w ankiecie "Najciekawsze filmy polskie XX wieku"
  • 1999
    Bilet, Nagroda Stowarzyszenia "Kina Polskie" Brylantowy Bilet dla filmu, który przyciągnął do kin najwięcej widzów
  • 1997
    Troia (MFF) nagroda za reżyserię
  • 1996
    Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") specjalna "Złota Kaczka" dla najlepszego filmu z okazji 50-lecia pisma "Film"; przyznana w 1997
  • 1991
    Nagroda Szefa Kinematografii za twórczość filmową w dziedzinie filmu fabularnego za reżyserię w dziedzinie filmu fabularnego
  • 1990
    Cannes (MFF) specjalne uznanie Jury
  • 1987
    Złota Taśma (Nagroda Koła Piśmiennictwa Filmowego SFP) w kategorii: film polski za rok 1986
  • 1984
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Nagroda Dziennikarzy
  • 1982
    Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej) nominacja w kategorii: film obcojęzyczny
  • 1982
    Nagroda "Louis Delluc"
  • 1982
    Nagroda "Unifrance Film"
  • 1982
    Cezar (Nagroda Francuskiej Akademii Sztuki Filmowej) w kategorii: reżyseria
  • 1981
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Srebrne Grono nagroda specjalna przyznana przez społeczeństwo Łagowa oraz dyrekcję LLF
  • 1981
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) nagroda "Solidarności"
  • 1981
    Cannes (MFF) nagroda Jury Ekumenicznego
  • 1981
    Cannes (MFF) Złota Palma
  • 1981
    Belgrad (MFF "FEST") Nagroda Główna
  • 1980
    San Sebastian (MFF) nagroda Baskijskiego Towarzystwa Kulturalnego
  • 1980
    San Sebastian (MFF) nagroda FIPRESCI
  • 1980
    San Sebastian (MFF) nagroda OCIC (Międzynarodowa Organizacja Katolicka d/s Filmu)
  • 1980
    Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej) nominacja w kategorii: film obcojęzyczny
  • 1980
    Kartagena (MFF) nagroda specjalna jury
  • 1980
    Fotel Widza (nagroda ZRF) dla filmu polskiego mającego największą frekwencję w pierwszym roku eksploatacji przyznany podczas FPFF w Gdańsku
  • 1979
    Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego
  • 1979
    Kartagena (MTF Morskiego) Srebrna Karawela
  • 1979
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Nagroda Specjalna Jury
  • 1979
    Cannes (MFF) nagroda Jury Ekumenicznego
  • 1979
    Belgrad (MFF "FEST") Nagroda Główna
  • 1978
    Szczecin (MPF Marynistycznych) Złota Fregata (nagroda widzów)
  • 1978
    Samowar, Nagroda Entuzjastów Kina (przyznawana przez DKF w Świebodzinie)
  • 1978
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Grand Prix (Wielka Nagroda Jury "Złote Lwy")
  • 1978
    Cannes (MFF) nagroda FIPRESCI
  • 1978
    Avellino (MFF Neorealistycznego) I Nagroda "Złote Laceno"
  • 1977
    Łódź (Przegląd Filmów Społeczno-Politycznych) Główna Nagroda
  • 1977
    Kartagena (MFF) I nagroda
  • 1977
    Kartagena (MFF) nagroda za reżyserię
  • 1977
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Nagroda Dziennikarzy
  • 1976
    Valladolid (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Wielka Nagroda "Złotego Kłosa"
  • 1976
    Oscar (Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej) nominacja w kategorii: film obcojęzyczny
  • 1976
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Nagroda Główna Jury
  • 1976
    Bruksela (MFF) II nagroda dziennikarzy
  • 1975
    Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego przyznana podczas VII Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie
  • 1975
    Nagroda "Filmcritica" (pismo)
  • 1975
    Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia
  • 1975
    Moskwa (MFF) Złoty Medal
  • 1975
    Mediolan (MFF) "Złota Pieczęć" (nagroda miasta Mediolanu) nagroda VII MFF zorganizowanym przez Filmotekę Włoską w Mediolanie
  • 1975
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda Koordynacyjnej Rady Artystycznej Kin Studyjnych za "wybitne walory poznawcze, ideowe, artystyczne, a szczególnie za wyrażenie w skondensowanej, wysoce emocjonalnej formie najistotniejszych problemów kształtowania się kapitalizmu na ziemiach polskich, na przykładzie rozwoju przemysłowej Łodzi"
  • 1975
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Złote Grono nazwa nagrody: Wyróżnienie I stopnia; za "wybitne walory artystyczne, za wielostronne ukazanie procesu historycznego w jego aspektach - politycznym, ekonomicznym i kulturalno-obyczajowym, i wreszcie za odważną, za wskroś nowoczesną interpretację pierwowzoru literackiego"
  • 1975
    Lublin (Międzynarodowe Forum Filmowe "Człowiek-Praca-Twórczość") nagroda publiczności
  • 1975
    Gdynia (do 1986 Gdańsk) (Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; od roku 2012 Gdynia Film Festival) Grand Prix (Wielka Nagroda Jury "Złote Lwy")
  • 1975
    Chicago (MFF) Grand Prix "Złoty Hugo"
  • 1974
    Złota Kamera (przyznawana przez pismo "Film") w kategorii: najlepszy film polski; za rok 1973
  • 1974
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda za debiut XXX-lecia
  • 1973
    San Sebastian (MFF) Srebrna Muszla
  • 1973
    Nagroda Fińskiego Stowarzyszenia Filmowców "Filmaur" dyplom honorowy
  • 1973
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda Koordynacyjnej Rady Artystycznej Kin Studyjnych
  • 1973
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Złote Grono
  • 1972
    Kolombo (MFF) I nagroda
  • 1971
    Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego przyznana podczas III Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie
  • 1971
    Moskwa (MFF) Złoty Medal
  • 1971
    Mediolan (MFF) Złoty Globus
  • 1971
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda Publiczności
  • 1971
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda za reżyserię
  • 1971
    Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Nagroda za reżyserię
  • 1970
    Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") w kategorii: najlepszy film polski; przyznana w 1971
  • 1970
    Sitges (MFF Fantastycznych i Grozy) medal specjalny
  • 1970
    Mediolan (Międzynarodowe Targi Filmu Dokumentalnego i Telewizyjnego MIFED) nagroda FIPRESCI
  • 1969
    Złoty Ekran (przyznawany przez pismo "Ekran") za rok 1968; w kategorii: film telewizyjny
  • 1969
    Syrenka Warszawska (nagroda Klubu Krytyki Filmowej SDP) w kategorii filmu fabularnego przyznane przez jury I Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie
  • 1968
    Nagroda Przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji
  • 1967
    Addis Abeba (MFF) Wyróżnienie
  • 1965
    Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") w kategorii: najlepszy film polski; przyznana w 1966
  • 1965
    Nagroda Czechosłowackiej Krytyki Filmowej
  • 1962
    Nagroda "Srebrny Laur D. O. Selznicka"
  • 1961
    Rio de Janeiro (MFF) wyróżnienie Brazylijskiego Związku Krytyków Filmowych
  • 1961
    Nagroda Zachodnioniemieckiej Krytyki Filmowej
  • 1961
    Ibadan (MFF) Dyplom Uznania
  • 1961
    Ibadan (MFF) Dyplom Uznania
  • 1961
    Edynburg (MFF) dyplom
  • 1960
    Vancouver (MFF) nagroda Kanadyjskiej Federacji Stowarzyszeń Filmowych
  • 1959
    Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") w kategorii: najlepszy film polski; za rok 1958; wręczona 26 listopada 1959
  • 1959
    Wenecja (MFF) nagroda FIPRESCI
  • 1958
    Złota Kaczka (przyznawana przez pismo "Film") w kategorii: najlepszy film polski; za rok 1957; wręczona 26 listopada 1959
  • 1957
    Moskwa (Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów) Złoty Medal w kategorii filmów fabularnych młodych reżyserów
  • 1957
    Cannes (MFF) Nagroda Specjalna Jury
  • 1955
    Nagroda Państwowa wyróżnienie zespołowe

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

© 1998-2013 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency